Physical Therapy with Passion
Sports - Physical Therapy - Team Building - Community

Klachtenregeling

Artikel X. Wkkgz

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe regels voldoen. De verplichtingen volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn binnen Marks Personal Touch als volgt uitgewerkt:
1) Systeem voor veilig melden van incidenten
Wanneer eventuele medewerkers onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening wilt melden, kan dit via: klachten@markspt.nl. Er wordt reeds via communicatie getracht te leren van elkaars ervaringen.
2) Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding
Nieuwe medewerkers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen tonen.
3) Meldplicht bij inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Ernstig disfunctioneren van een zorgverlener wordt gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tevens worden hier geweldsincidenten tegen patiënten gemeld.
4) Extra informatieplicht
Als patiënt heeft u recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de gegeven zorg. Fouten worden altijd met patiënt besproken. Patiënt zal altijd geïnformeerd worden over de kwaliteit van de zorgverlening wanneer hij/zij daarom vraagt.
5) Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie:
Meer informatie: tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: geschillencommissie@kngf.nl
Geschillencommissie Fysiotherapie - de Fysiotherapeut
Verplichting (artikel 13 van de Wkkgz) die voldoet aan de professionele standaarden (artikel 2)


Op defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen. Je patiënt kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Je patiënt kan hiervoor contact opnemen met het KNGF op 033-467 29 29 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur).


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn